Nota informativa

1. PAREIŠKIMAS APIE PRIVATUMĄ

Šioje politikoje aprašomas mūsų svetainės valdymas dėl tvarkymo veiklų, susijusių su jūsų asmens duomenimis, kai lankotės toliau nurodytoje svetainėje:

www.distrelec.lt

(toliau - Svetainė).

Konkrečiau kalbant, ši politika susijusi tik su mūsų Svetainės turiniu, o ne su kitomis svetainėmis, kurias gali aplankyti naudotojai, spustelėję išorines nuorodas, galimai esančias Svetainėje.

Tam tikroms portale siūlomoms paslaugoms arba informacijai gali būti taikoma kita privatumo politika. Tokiais atvejais bus skelbiama atskira privatumo politika.

„Jūs" šiame pareiškime apie privatumą reiškia jus kaip asmenį.

„Mes" arba „mus" šiame pareiškime apie privatumą, kalbant apie jūsų asmens duomenis, reiškia Duomenų valdytoją.

1.1. KOKIA INFORMACIJA RENKAMA?

„Asmens duomenys" reiškia informaciją apie jus.

Kai lankotės Svetainėje, galime rinkti asmens duomenis:

(i) tiesiogiai paprašydami jūsų pateikti duomenis. Jei naudojate kurią nors Svetainės prenumeratos funkciją, jums gali tekti pateikti kontaktinę informaciją bei informaciją apie puslapį, kuriame esate, arba turinį, kurį peržiūrite;

(ii) arba netiesiogiai - naudodami slapukus (aprašyta toliau) arba sekdami jūsų naudojamus tam tikrus Svetainės puslapius (pvz., jūsų interneto protokolo adresą) arba kitomis techninėmis priemonėmis stebėdami, kaip naudojate Svetainę.

Mes nesiekiame per Svetainę rinkti slaptų duomenų.

1.2. KAIP BUS NAUDOJAMI ASMENS DUOMENYS?

Mes galime tvarkyti ir naudoti asmens duomenis, surinktus per Svetainę, toliau nurodytais tikslais:

• Svetainei administruoti; ir

• informacijai, produktams ir paslaugoms jūsų prašymu jums pateikti, pavyzdžiui, matomui Svetainės turiniui pagal jūsų poreikius pritaikyti bei tinkamai atsakyti į jūsų atsiliepimus ir klausimus.

1.3. AR PORTALE NAUDOJAMI SLAPUKAI?

Slapukai yra informacija, žiniatinklio serverio siunčiama į naudotojo kompiuterį, kur ji saugoma.

Jei norite sužinoti, kokie slapukai naudojami Svetainėje, žr. skyrių „Distrelec" ir slapukai, o jei norite atsisakyti naudoti slapukus, pakeiskite savo interneto naršyklės nustatymus (informacijos apie tai, kaip atlikti šį veiksmą, rasite savo naršyklės svetainėje).

Be to, šiuo atveju atkreipkite dėmesį, kad galite negalėti naudotis visu Svetainės turiniu ir naršymo galimybėmis.

1.4. KAIP GALIU GAUTI PRIEIGĄ PRIE SAVO ASMENS DUOMENŲ ARBA JUOS PAKEISTI?

Jūs turite teisę prašyti prieigos prie savo asmens duomenų, prašyti, kad pataisytume bet kuriuos mūsų renkamus jūsų asmens duomenis, prieštarauti tvarkymui bei pateikti skundą.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie Duomenų valdytojo atliekamą tvarkymo veiklą ir (arba) savo teises, galite susisiekti su Duomenų valdytoju šiuo el. pašto adresu lietuva@elfadistrelec.com

1.5. AR ASMENS DUOMENYS PERDUODAMI Į KITAS ŠALIS IR AR ASMENS DUOMENYS ATSKLEIDŽIAMI KITIEMS SUBJEKTAMS?

Svetainė yra Europos Sąjungoje (ES) esančiame serveryje, jūsų duomenys nebus perduoti už Europos Sąjungos ribų.


1.6. KIEK LAIKO ASMENS DUOMENYS SAUGOMI?

Jūsų asmens duomenis saugome tik tiek laiko, kiek pagrįstai būtina siekiant tikslų, aprašytų Pareiškime apie privatumą. Jei pateiksite mums prašymą, jūsų asmeninė informacija bus ištrinta iš mūsų Svetainės per kelias savaites nuo jūsų paskutinio apsilankymo.

1.7. KAS YRA DUOMENŲ VALDYTOJAS?

Distrelec Manchester Ltd, kurios buveinės adresas: 7th Floor, 2 St Peter's Square, Manchester, M2 3AA, United Kingdom (Jungtinė Karalystė), yra jūsų asmens duomenų Duomenų valdytojas (toliau - Duomenų valdytojas).


2. „DISTRELEC" IR SLAPUKAI

Mūsų svetainės ir mobiliosios svetainės naudoja slapukus, kad pagerintų jūsų patirtį internete. Naudodami mūsų svetainę ir sutikdami su atitinkamomis gairėmis, jūs pareiškiate, kad leidžiate mums naudoti slapukus pagal šios politikos sąlygas.

2.1. Kas yra slapukai ir kaip jie naudojami „Distrelec" svetainėje?

Slapukas - tai failas, kuriame yra duomenų (raidžių ir skaičių eilutė); šis failas perduodamas iš žiniatinklio serverio į interneto naršyklę, kai lankotės svetainėje, o naršyklė jį išsaugo. Tuomet atitinkamas identifikacijos numeris perduodamas atgal kiekvieną kartą, kai naršyklė pateikia užklausą puslapiui iš serverio.

Slapukuose nėra jokios informacijos, kuri leistų identifikuoti jus asmeniškai. Tačiau tikėtina, kad mes galime susieti jūsų asmeninę informaciją, kurią esame išsaugoję apie jus, su informacija, saugoma slapukuose, ir tuomet susieti ją su gauta informacija.

Informaciją, kurią gauname naudodami slapukus, naudojame toliau nurodytais tikslais:

 • jūsų kompiuteriui, kai lankotės mūsų svetainėje, atpažinti;
 • svetainės naudojimo patogumui pagerinti;
 • svetainės naudojimui analizuoti;
 • svetainei valdyti;
 • užkirsti kelią sukčiavimui bei svetainės saugumui didinti;
 • mūsų svetainei jūsų poreikiams pritaikyti (pateikiant tikslines naujienas, kurios gali jus dominti);
 • keliui, kuriuo einate per svetainę, sekti - tai sudaro sąlygas naudoti tam tikras funkcijas (pvz., į pirkinių krepšelį įtraukiate / iš jo pašalinate produktus, , užbaigiate pirkimą išsiregistruodami).

Kai į užsakymo formą įtraukiate prekes,tačiau tuomet nusprendžiate per šį apsilankymą nieko nepirkti, išsaugome užsakymo formos nuorodos numerį slapuke, kad galėtume pagerinti sąsajos patogumą ir kad galėtumėte naudoti tą pačią formą per kitą apsilankymą.

2.2. Ar saugu įjungti slapukus?

Taip. Slapukai yra tiesiog trumpos duomenų eilutės, kurios pačios negali atlikti jokių veiksmų. „Distrelec" rekomenduoja jums leisti interneto naršyklėms priimti slapukus iš mūsų svetainės.

2.3. Kaip pakeisti slapukų nustatymus?

Norėdami įjungti slapukus, vadovaukitės toliau pateikiamomis instrukcijomis, kurios taikomos jūsų konkrečiai naršyklei.

„Microsoft Internet Explorer"

 • Meniu „Įrankiai" pasirinkite „Interneto parinktys".
 • Spustelėkite skirtuką „Privatumas".
 • „Nustatymuose" spustelėkite mygtuką „Standartiniai" (arba rankiniu būdu perkelkite slankiklį ant „Vidutiniai").
 • Spustelėkite „Gerai".

„Mozilla Firefox"

 • Eikite į meniu „Įrankiai".
 • Pasirinkite „Parinktys".
 • Pasirinkite piktogramą, pažymėtą „Privatumas".
 • Spustelėkite laukelį, kuris leidžia svetainėms naudoti slapukus (kai esate „Naudoti pasirinktinius parametrus istorijai").
 • Spustelėkite „Gerai" ir išsaugokite pakeitimus.

„Google Chrome"

 • Meniu „Tinkinti" ir „Valdymas" pasirinkite „Nustatymai".
 • „Išplėstiniuose parametruose" (privatumo, turinio parametrai) raskite skyrių „Slapukai".
 • Norėdami įjungti slapukus, turite pasirinkti „Leisti nustatyti vietinius duomenis" (arba „Įjungti visus slapukus").
 • Spustelėkite „Gerai".

„Safari"

 • Pasirinkite „Safari" > „Nustatymai" ir spustelėkite „Privatumas".
 • Laukelyje „Blokuoti slapukus" nurodykite, ar norite, kad „Safari" priimtų slapukus iš svetainių ir kada.

2.4. Kokius slapukus naudoja „Distrelec" svetainė?

Galite nustatyti, kad jūsų naršyklė nepriimtų slapukų (daugiau informacijos apie tai rasite naršyklės žinyne). Atkreipkite dėmesį, kad jei taip padarysite, tam tikros mūsų svetainės pritaikytos funkcijos bus jums nebeprieinamos.

2.5. Mes naudojame trijų tipų slapukus

Seanso slapukai - laikini failai, kurie įjungiami per apsilankymą (seansą) mūsų svetainėje. Paprastai jūsų naršyklė ištrina tokius slapukus, kai tik uždarote naršyklę.

Nuolatiniai slapukai - failai, įjungiami pasibaigus seansui (pvz., kai prisiregistruojate svetainėje ir vėliau grįžtate, svetainė „žino", kas esate, ir rodo atitinkamą pasveikinimo pranešimą). Toks elgesys įmanomas dėl nuolatinių slapukų.

Trečiųjų šalių slapukai - kai lankotės mūsų svetainėje, jums gali būti perduoti trečiųjų šalių tiekėjų slapukai. Jei lankotės svetainėje, kurioje yra įdėtojo turinio, pavyzdžiui, „YouTube" vaizdo įrašų, šios svetainės jums gali perduoti slapukų. „Distrelec" nestebi tokių slapukų nustatymų. Rekomenduojame paprašyti daugiau informacijos apie šiuos slapukus tokių trečiųjų šalių tiekėjų svetainėje bei sužinoti atitinkamas parinktis juos tvarkant.

Toliau pateikiamas dažniausiai „Distrelec" naudojamų slapukų sąrašas bei paaiškinimas, kaip jie naudojami.

Cookie type

File name

Purpose

Distrelec Cookies

JSESSIONID

Distrelec uses this cookie to provide functionality including, but not limited to, remembering who you are when you have logged into the web shop and remembering the items you have put into the cart. If you block these cookies you will not be able to use the web shop to place orders or access your account.

sessionSettings

Distrelec uses this cookie to remember your preferences during your current visit to the Distrelec web shop only. If you block this cookie the web shop will still be usable, but your experience will be seriously degraded.

shopSettings

Distrelec uses this cookie to remember your preferences and use them every time you visit the Distrelec web shop. For example your choice of language and how many products you want to view on a search results page. If you block this cookie the web shop will still be usable, but your experience will be seriously degraded.

Third Party Cookies

Adobe Analytics

AMCV_FC7C5FBC58DD33C80A495C09%40AdobeOrg; AMCVS_FC7C5FBC58DD33C80A495C09%40AdobeOrg; Cookies in the format of s_xx, e.g. s_cc; s_getNewRepeat

Allows Adobe Analytics to provide Distrelec with data on how you use the site.

Affilinet

These cookies allow Distrelec to track your journey when you click through to the site from adverts externally.

Barilliance

cbar_cart_checksum; cbar_lvt; cbar_sess; cbar_sess_pv; cbar_uid

These cookies allow Distrelec to send you marketing emails about products related to your purchases and reminders when you've left items in your Cart.

Bing

_uetsid; MUID; MUIDB

These cookies allow Distrelec to show you relevant adverts when you navigate away from the site, also to track your journey when you click through to the site from external adverts.

Content Square

_cs_id; _cs_c; _cs_s

These cookies allows Distrelec to gather user insight and feedback on how people use our site through user behaviour tracking.

Criteo

uid; eid

These cookies allow Distrelec to show you relevant adverts when you navigate away from the site, also to track your journey when you click through to the site from external adverts.

DoubleClick by Google

IDE

These cookies allow Distrelec to track your journey when you click through to the site from adverts externally.

Facebook

SS-PC_1; SS-PC_2

These cookies allow Distrelec to show you relevant adverts when you navigate away from the site, also to track your journey when you click through to the site from external adverts.

Google Adwords

1P_JAR; NID

These cookies allow Distrelec to show you relevant adverts when you navigate away from the site, also to track your journey when you click through to the site from external adverts.

Google Analytics

_ga; _gid; _gat_international

Allows Google Analytics to provide Distrelec with data on how you use the site

Hotjar

Cookies starting with _hj* e.g:_hjDonePolls; _hjIncludedInSample;

These cookies allows Distrelec to gather user insight and feedback on how people use our site. This is through on-site polls, surveys and user behaviour tracking.

Linked In

bcookie; bscookie; lidc; lang; UserMatchHistory; BizoID

These cookies allow Distrelec to track your journey when you click through to the site from adverts externally.

Products Up

These cookies allow Distrelec to track your journey when you click through to the site from adverts externally.

TopPreise

These cookies allow Distrelec to track your journey when you click through to the site from adverts externally.

Twitter

personalization_id

These cookies allow Distrelec to show you relevant adverts when you navigate away from the site, also to track your journey when you click through to the site from external adverts.

Unbounced

ubvs; ubvt; ubpv

These cookies are added by the Unbounced service, that Distrelec uses to build pages that users arrive on when clicking through from some of our marketing campaigns.

Vivocha

vvctest; vvcu; vvct

These cookies are used by our live chat service to allow us to provide support to customers on our website. If you choose to block these cookies you will not be able to use live chat.

Word Press

uncodeAI.screen; wp-settings-time-5; wp-settings-5; uncodeAI.css; uncodeAI.images; PHPSESSID

These cookies allow Distrelec to remember your settings when you visit our Current Blog and load images and text more quickly.

2.6. Slapukų nustatymai

Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą svetainėse pateikiama www.allaboutcookies.org

2.7. Slapukų blokavimas

Daugumoje naršyklių yra parinktis blokuoti slapukus. Pavyzdys:

 • „Internet Explorer" galite blokuoti visus slapukus spustelėdami „Įrankiai", „Interneto parinktys", „Privatumas" ir tuomet naudodami slankiklį pasirinkite „Blokuoti visus slapukus".
 • „Mozilla Firefox" galite blokuoti visus slapukus spustelėdami „Įrankiai", tuomet spustelėdami „Parinktys" ir skyriuje „Privatumas" išjungdami „Priimti slapukus".

Tačiau, blokavus visus slapukus, gali būti neigiamai paveiktas daugumos svetainių naudojimas.

2.8. Slapukų trynimas

Be to, jūs galite ištrinti visus slapukus, kurie jau buvo įrašyti jūsų kompiuteryje.

 • Jei naudojate „Internet Explorer", turite slapukų failus ištrinti rankiniu būdu (instrukcijos pateikiamos čia: http://support.microsoft.com/kb/278835).
 • Jei naudojate „Mozilla Firefox" ir norite ištrinti slapukus, pirmiausia turite patikrinti, ar slapukai ištrinami, kai pasirenkama parinktis „Pašalinti privačius duomenis" (šį nustatymą galite pakeisti spustelėję „Įrankiai", „Parinktys", „Nustatymai" ir „Privatumas") bei meniu „Įrankiai" spustelėję „Valyti naujausią istoriją".

Šiame tinklalapyje ir jo mobiliosiose programose duomenys yra kaupiami ir laikomi naudojant „Adobe Analytics" - interneto analizės paslaugą, teikiamą „Adobe" ir „Google Analytics" - „Google" teikiamą interneto analizės paslaugą. Jie yra skirti naudotojų profiliams pagal slapyvardžius sukurti. Šie naudotojų profiliai naudojami lankytojų elgesio analizei atlikti ir vertinami mūsų bei mūsų tinklalapio dizaino veiksmingumui ir produktų asortimento patobulinimams atlikti. Slapukai naudojami kaip to dalis. Ateityje jūs bet kada galite nebeleisti rinkti ir saugoti duomenų svetainės analizės tikslais.

Šioje svetainėje naudojama vadinamoji paskirties keitimo technologija, kuri renka ir saugo informaciją apie svetainės lankytojo naršymo elgesį nuasmeninta forma. Tokie duomenys saugomi jūsų kompiuteryje naudojant vadinamuosius slapukų tekstinius failus. Technologija taiko algoritmą, skirtą analizuoti naršymo elgesį, bei gali rodyti tikslines produktų rekomendacijas kaip interesus atitinkančias reklamos juostas kitose svetainėse (leidėjuose). Jokiais atvejais šie duomenys nebus naudojami svetainės lankytojo tapatybei nustatyti. Surinkti duomenys naudojami tik pasiūlymui pagerinti. Duomenys nenaudojami pagal jokią kitą paskirtį ir neperleidžiami trečiosioms šalims.

Norėdami atsisakyti „Adobe Analytics" sekimo, spustelėkite šią nuorodą

Kad galėtumėte atsisakyti „Google Analytics" sekimo, „Google" browser plug in, kuris leis jums atsisakyti sekimo.

Pastaba. Spustelėję anksčiau pateiktą saitą jūs būsite nukreipti į kitą puslapį ir mes negalėsime koreguoti ar keisti jokios ten rodomos informacijos.

2.9. Socialinių tinklų priedo įdėjimas

Mūsų svetainėje naudojami socialinių tinklų „Facebook", „Google" ir kt. priedai. Todėl mūsų interneto svetainėje yra mygtukai „+1", „f" arba „Nykščiai aukštyn". Juos siūlo JAV bendrovės „Google Inc." (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (JAV) ir „Facebook Inc." (1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94394 USA (JAV).

Tik tuo atveju, jei spustelite mygtuką „+ 1" arba „f" arba „Nykščiai aukštyn", jūsų naršyklė užmezga tiesioginį ryšį su „Facebook" arba „Google" serveriais. Mygtuko „+1", „f" arba „Nykščiai aukštyn" turinys tuomet perduodamas „Facebook" arba „Google" tiesiogiai į jūsų naršyklę bei įterpiamas į svetainę. Todėl mes neturime jokios įtakos duomenų, kuriuos su šiuo mygtuku surenka „Facebook" arba „Google", mastui.

Savo interneto puslapiuose „Facebook" ir „Google" (http://www.facebook.com/policy.php; http://www.google.com/Intel/de/+/policy/+1button.html) pateikia išsamią informaciją apie jūsų duomenų ir jūsų teisių į privatumo apsaugą apimtį, tipą ir tikslą.

Apsisaugoti nuo to, kad „Facebook" ir „Google" rinks informaciją apie jūsų apsilankymą mūsų svetainėje, pirmiausia galite išsiregistruodami iš savo socialinių tinklų puslapių („Facebook" ir „Google") bei ištrindami nustatytus slapukus.

2.10. Apsauga nuo brukalo / DDOS atakų

Siekiant apsisaugoti nuo brukalo ir DDOS atakų, mūsų svetainėje naudojamas „Google" sprendimas „reCAPTCHA". Ši paslauga analizuoja jūsų elgesį svetainėje, jūsų kompiuterio konfigūraciją (įskaitant visus jau įdiegtus „Google" slapukus), taip pat jūsų IP adresą, kad būtų galima nustatyti, ar esate tikras, ar kenkėjiškas vartotojas. Jei būtų aptikta tam tikra problema, atliekant kai kurias užduotis jūsų bus paprašyta įrodyti, kad nesate robotas. Pavyzdžiui, kai pateikiama forma.

Duomenys iš jūsų kompiuterio perduodami tiesiai į „Google" serverius Europoje ir JAV. Todėl nuo mūsų nepriklauso tai, kokius duomenis jie renka ir kokiais tikslais duomenys vėliau naudojami.

„Google" paslaugą „reCAPTCHA" teikia „Google Inc", 1600 Ampitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (JAV). Daugiau informacijos apie renkamų duomenų apimtį, tipą ir jų apdorojimą, taip pat apie jūsų privatumo apsaugą galite rasti „Google" privatumo politikoje ( https://www.google.com/policies/privacy/ ) ir paslaugų naudojimo sąlygose ( https://www.google.com/policies/terms/ ).


3. INFORMACINIS PRANEŠIMAS BŪSIMIEMS KLIENTAMS

pagal Reglamento (ES) 2016/679 (toliau - BDAR) 13 straipsnį

3.1. DUOMENŲ VALDYTOJAS

Distrelec Manchester Ltd, buveinės adresas: 7th Floor, 2 St Peter's Square, Manchester, M2 3AA, United Kingdom (Jungtinė Karalystė), yra jūsų asmens duomenų valdytojas (toliau - Duomenų valdytojas).

Galite susisiekti su Duomenų valdytoju el. pašto adresu lietuva@elfadistrelec.com arba per greitąjį kurjerį adresu: 7th Floor, 2 St Peter's Square, Manchester, M2 3AA, United Kingdom (Jungtinė Karalystė).

3.2. ASMENS DUOMENŲ APIBRĖŽIMAS IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU TVARKYMO VEIKLA

Pagal BDAR asmens duomenys apibrėžiami taip: bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti pirmiausia pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius; (toliau - Duomenys).

Gavęs jūsų aiškų prašymą Duomenų valdytojas gali tvarkyti jūsų Duomenis, kad galėtų siųsti rinkodaros el. laiškus teikdamas jums specialius pasiūlymus ir informuodamas jus apie naujus galimus produktus / paslaugas.

Bet kuriuo atveju esame įsipareigoję užtikrinti, kad informacija, kurią renkame ir naudojame, yra tinkama šiems tikslams pasiekti ir nepažeidžia jūsų privatumo.

Jei nepavyksta gauti jūsų Duomenų:

Tvarkymo veiklos tikslai

Prašymo pateikti asmens duomenis privalomas arba savanoriškas pobūdis

Asmens duomenų nepateikimo pasekmės

Jūsų Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Saugojimo laikotarpis

Rinkodaros pranešimų (pavyzdžiui, apie visiškai naujus produktus ir technologijas) siuntimas

Savanoriškas, pagal sutikimą

Nebus įmanoma pateikti jums specialių pasiūlymų arba naujų produktų / paslaugų pristatymų

Jūsų aiškus sutikimas

Iki tol, kol atšaukiamas sutikimas.

Statistinė analizė

Asmens duomenys bus nuasmeninti

Netaikoma

Netaikoma (anoniminiai duomenys)

Netaikoma

3.3. JŪSŲ DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS ES IR NE ES DUOMENŲ TVARKYTOJAMS

Siekiant 3.2 punkte nurodytų tikslų, Duomenų valdytojui gali prireikti atskleisti jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims, įskaitant šių kategorijų:

1. trečiosioms šalims, teikiančioms IT paslaugas duomenų valdytojo informacinėms sistemoms ir IT infrastruktūrai.

Minėta trečioji šalis gali veikti kaip duomenų tvarkytojas, paskirtas Duomenų valdytojo.

Be to, jūsų duomenis tvarko Duomenų valdytojo darbuotojai, paskirti atsakingais už duomenų tvarkymą.

Jūsų Duomenys taip pat gali būti atskleisti trečiosioms šalims, jei to reikia pagal įstatymus ir (arba) to reikalauja valdžios institucijos.

Galiausiai jūsų asmens duomenys nebus platinami.

3.4. JŪSŲ KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Bet kuriuo metu, kol turime ir tvarkome jūsų Duomenis ir, jei taip nutiktų, jūsų Slaptus duomenis, jūs kaip duomenų subjektas turite šias teises:

prieigos teisę - jūs turite teisę prašyti informacijos, kurią esame surinkę apie jus, kopijos;

pataisymo teisę - jūs turite teisę prašyti pataisyti duomenis, kuriuos turime apie jus ir kurie yra netikslūs ar neišsamūs;

teisę ištrinti - esant tam tikroms aplinkybėms, galite prašyti, kad mūsų apie jus turimi duomenys būtų ištrinti iš mūsų įrašų;

teisę apriboti tvarkymą - kai galioja tam tikros sąlygos, jūs turite teisę apriboti tvarkymą;

perkeliamumo teisę - jūs turite teisę prašyti, kad mūsų apie jus sukaupti duomenys būtų perkelti į kitą organizaciją;

teisę prieštarauti - jūs turite teisę prieštarauti tvarkymui;

teisę pateikti skundą: jei Duomenų valdytojas atmeta jūsų prašymą pagal prieigos teisę, nurodysime priežastį, kodėl taip darome. Jūs turite teisę pateikti skundą, kaip nurodyta 3.5 punkte.

Galite susisiekti su Distrelec Manchester Ltd. el. paštu lietuva@elfadistrelec.com, arba per greitąjį kurjerį adresu 7th Floor, 2 St Peter's Square, Manchester, M2 3AA, United Kingdom (Jungtinė Karalystė).

3.5. SKUNDAI

Jei norite pateikti skundą apie tai, kaip Duomenų valdytojas tvarko jūsų Duomenis arba kaip buvo apdorojamas jūsų skundas, turite teisę pateikti skundą tiesiogiai priežiūros institucijai ir Duomenų valdytojui, kaip nurodyta 3.1 punkte.

3.6. SUTIKIMAS

Sutikdami su šiuo informaciniu pranešimu, jūs leidžiate tvarkyti savo Duomenis konkrečiais tikslais, nurodytais 3.2 ir 3.3 punktuose.

Jūs galite bet kada atsiimti savo sutikimą parašydami 7th Floor, 2 St Peter's Square, Manchester, M2 3AA, United Kingdom (Jungtinė Karalystė).

* * *


4. INFORMACINIS PRANEŠIMAS KLIENTAMS

pagal Reglamento (ES) 2016/679 (toliau - BDAR) 13 straipsnį

4.1. DUOMENŲ VALDYTOJAS IR DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

UAB Elfa Distrelec buveinė Visorių g. 2, LT-08300 Vilni, yra jūsų asmens duomenų Duomenų valdytojas (toliau - Duomenų valdytojas).

Susisiekti su duomenų valdytoju galite el. pašto adresu lietuva@elfadistrelec.com arba per greitąjį kurjerį adresu Visorių g. 2, LT-08300 Vilni.

4.2. ASMENS DUOMENŲ APIBRĖŽIMAS IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU TVARKYMO VEIKLA

Pagal BDAR asmens duomenys apibrėžiami taip: bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti pirmiausia pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius; (toliau - Duomenys).

Mes renkame jūsų Duomenis, kad galėtume jums pasiūlyti reikiamas prekes ir paslaugas, įskaitant klientų aptarnavimo veiklą.

Be to, gavęs jūsų aiškų prašymą, Duomenų valdytojas gali tvarkyti jūsų Duomenis, kad galėtų siųsti rinkodaros el. laiškus, siūlydamas jums specialius pasiūlymus ir informuodamas jus apie naujus galimus produktus / paslaugas.

Bet kuriuo atveju esame įsipareigoję užtikrinti, kad informacija, kurią renkame ir naudojame, yra tinkama šiems tikslams pasiekti ir nepažeidžia jūsų privatumo.

Jei nepavyksta gauti Duomenų:

Tvarkymo veiklos tikslai

Prašymo pateikti asmens duomenis privalomas arba savanoriškas pobūdis

Asmens duomenų nepateikimo pasekmės

Jūsų Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Saugojimo laikotarpis

Klientų įtraukimas ir administravimas (sutartinių santykių valdymas, klientų pritraukimas, pardavimo užsakymų tvarkymas, pristatymo ir gabenimo įsipareigojimų vykdymas, sąskaitų faktūrų išdavimas, mokėjimų surinkimas, priežiūra po pardavimo ir techninė priežiūra)

Privalomas

Nebus įmanoma jums teikti reikiamų paslaugų ir prekių

Sutarties vykdymas

12 metų nutraukus sutartį

Teisinių įsipareigojimų vykdymas

Privalomas

Nebus įmanoma jums teikti reikiamų paslaugų ir prekių

Teisinis įsipareigojimas

12 metų

Klientų aptarnavimas

Privalomas

Nebus įmanoma jums teikti reikiamų paslaugų ir prekių

Jūsų numanomas sutikimas

12 metų nutraukus sutartį

Rinkodaros pranešimų siuntimas

Savanoriškas, pagal sutikimą

Nebus įmanoma pateikti jums specialių pasiūlymų arba naujų produktų / paslaugų pristatymų

Jūsų aiškus sutikimas

Iki atsisakymo (arba sutikimo atšaukimo)

Asmeninių pageidavimų analizė siekiant siųsti specialiai skirtus asmeninius reklaminius pasiūlymus

Savanoriškas

Nebus įmanoma pateikti jums specialių pasiūlymų arba naujų produktų / paslaugų pristatymų

Teisinis interesas

Iki prieštaravimo tvarkyti

Statistinė analizė

Asmens duomenys bus nuasmeninti

Netaikoma

Netaikoma (anoniminiai duomenys)

Netaikoma

4.3. JŪSŲ DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS ES IR NE ES DUOMENŲ TVARKYTOJAMS

Siekiant 4.2 punkte nurodytų tikslų, Duomenų valdytojui gali prireikti atskleisti jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims, įskaitant šių kategorijų:

1. valdžios ir priežiūros institucijoms;

2. trečiosioms šalims, kurios atlieka mokesčių ir administracines pareigas duomenų valdytojo vardu;

3. trečiosioms šalims, teikiančioms IT paslaugas duomenų valdytojo informacinėms sistemoms ir IT infrastruktūrai;

4. trečiosioms šalims, teikiančioms paslaugas, susijusias su reikiamo produkto arba paslaugos viešaisiais pirkimais / pristatymu;

5. kitiems „Datwyler Group" juridiniams asmenims, siekiant įvykdyti tikslus, numatytus ES.

Minėta trečioji šalis gali veikti kaip duomenų valdytojas arba duomenų tvarkytojas, paskirtas Duomenų valdytojo.

Be to, jūsų duomenis tvarko Duomenų valdytojo darbuotojai, paskirti atsakingais už duomenų tvarkymą.

Galiausiai jūsų asmens duomenys nebus platinami.

4.4. JŪSŲ KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Bet kuriuo metu, kol turime ir tvarkome jūsų Duomenis ir, jei taip nutiktų, jūsų Slaptus duomenis, jūs kaip duomenų subjektas turite šias teises:

prieigos teisę - jūs turite teisę prašyti informacijos, kurią esame surinkę apie jus, kopijos;

pataisymo teisę - jūs turite teisę prašyti pataisyti duomenis, kuriuos turime apie jus ir kurie yra netikslūs ar neišsamūs;

teisę ištrinti - esant tam tikroms aplinkybėms, galite prašyti, kad mūsų apie jus turimi duomenys būtų ištrinti iš mūsų įrašų;

teisę apriboti tvarkymą - kai galioja tam tikros sąlygos, jūs turite teisę apriboti tvarkymą;

perkeliamumo teisę - jūs turite teisę prašyti, kad mūsų apie jus sukaupti duomenys būtų perkelti į kitą organizaciją;

teisę prieštarauti - jūs turite teisę prieštarauti tvarkymui;

teisę pateikti skundą: jei Duomenų valdytojas atmeta jūsų prašymą pagal prieigos teisę, nurodysime priežastį, kodėl taip darome. Jūs turite teisę pateikti skundą, kaip nurodyta 4.5 punkte.

Jūs galite susisiekti su UAB Elfa Distrelec telefonu +370 5 278 9259, el. paštu lietuva@elfadistrelec.com arba per greitąjį kurjerį adresu Visorių g. 2, LT-08300 Vilni.

4.5. SKUNDAI

Jei norite pateikti skundą apie tai, kaip Duomenų valdytojas tvarko jūsų Duomenis arba kaip buvo apdorojamas jūsų skundas, turite teisę pateikti skundą tiesiogiai priežiūros institucijai bei Duomenų Valdytojui, kaip nurodyta 4.1 punkte.

4.6. SUTIKIMAS

Sutikdami su šiuo informaciniu pranešimu, leidžiate tvarkyti savo Duomenis konkrečiais tikslais, nurodytais 4.2 ir 4.3 punktuose.

Jūs galite bet kada raštu atsiimti sutikimą arba atsisakyti jo rašydami šiuo adresu Visorių g. 2, LT-08300 Vilni.