Imonė
Privatus asmuo
EURbe PVM
Visi
Pirkinių krepšelis
Visi

Bendrosios nuostatos ir sąlygos

UAB „Elfa Distrelec“

(2014 m. gegužės mėn. 22 d.)

Jūsų pirkimo sutartis yra sudaryta su įmone UAB „Elfa Distrelec“ (toliau šiame tekste Elfa Distrelec)
Registracijos adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Jogailos g. 9/ A. Smetonos g. 1

Įmonės kodas: 300552820
Telefonas: +370 5 2789259
PVM mokėtojo kodas: LT100002366813

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Visos pretenzijos dėl šios kliento ir Elfa Distrelec sutarties dėl pirkimo iš katalogo ir internetinės prekybos visada sprendžiamos pagal šias bendrąsias nuostatas ir sąlygas, laikantis sutarties sudarymo metu galiojančios jų versijos. 

1.2 Tuo atveju, jei yra prieštaraujančios sąlygos, pirmumo tvarka yra tokia:

  1. specialios verslo sąlygos atskiroms paslaugoms; 
  2. šios Bendrosios nuostatos ir sąlygos;
  3. Teisės aktų nuostatai.

2. Dalyviai

Elfa Distrelec sudaro sutartis su klientais, kurie 
a) yra sulaukę 18 metų amžiaus ir yra veiksnūs, ir su
b) juridiniais asmenimis, kurių juridinis adresas yra Lietuvoje arba Europos Sąjungos valstybėje narėje.
Jei Elfa Distrelec per klaidą priimtų nepriimtino kliento pasiūlymą, Elfa Distrelec turi teisę per atitinkamą laikotarpį paskelbti apie savo pasitraukimą iš sutarties su tuo klientu.

3. Sutarties objektas

Elfa Distrelec tiekia kliento užsakytas prekes arba teikia paslaugas, vadovaudamasi priimtu pasiūlymu. Jei pasiūlymas atsiimamas arba atšaukiamas, Elfa Distrelec privalo nedelsiant pervesti į kliento sąskaitą bet kokias įmokas ir (ar) išankstinius mokėjimus (jei tokie atlikti) arba, jei prašoma, grąžinti jas banko pavedimu. 

4. Sutarties sudarymas

4.1 Sutartis sudaroma, kai Elfa Distrelec priima kliento užsakymą.

Elfa Distrelec užsakymo patvirtinimas įvyksta tada, kai klientas gauna Elfa Distrelec atsiųstas prekes, arba kai Elfa Distrelec atlieka klientui paslaugas. Jei klientas užsakymą pateikia internetu, Elfa Distrlelec skubiai patvirtina užsakymo gavimą elektroninėmis priemonėmis. Tačiau užsakymo patvirtinimas dar nereiškia sutarties priėmimo.

4.2 Sutarties kalba yra lietuvių.

5. Užsakytų prekių arba galimybės suteikti užsakytas paslaugas nebuvimas

Jei gavus užsakymą Elfa Distrelec nustato, kad užsakytos prekės Elfa Distrelec nebeturi arba nebegali suteikti užsakytos paslaugos, bet kokios jau padarytos įmokos yra nedelsiant grąžinamos. Elfa Distrelec gali pasirinkti išsiųsti, pasiūlyti arba pateikti klientui tokios pačios kokybės ir kainos prekę arba paslaugą. Tokiu atveju klientas neprivalo su pasiūlymu sutikti. Elfa Distrelec padengia išlaidas, jei tokia prekė grąžinama paštu. 

6. Pristatymo / siuntimo išlaidos

6.1 Jei sutarties šalys kitaip nesusitaria dėl pristatymo laiko, Elfa Distrelec pristato prekes perduodama prekių fizinę nuosavybę arba jų kontrolę jums, kaip klientui, skubiai ir ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo sutarties sudarymo.

6.2 Jei Elfa Distrelec nesilaiko šio įsipareigojimo pristatyti prekes per laiką, kuris susitartas su jumis, kaip su klientu, arba per 1 sąlygoje nustatytą laikotarpį, kaip klientas jūs tada turite prašyti Elfa Distrelec įvykdyti pristatymą per ilgesnį protingą aplinkybes atitinkantį terminą. Jei Elfa Distrelec nepristato prekių per šį pratęstą terminą, kaip klientas jūs turite teisę nutraukti šią sutartį.

6.3 Jei klientas užsako siuntą ir pasirenka pristatymo per 24 valandas būdą ir prekės neatvyksta net per pratęstą laiką, kuris gali būti pagrįstai protingas, klientas turi teisę nutraukti šią sutartį ir grąžinti prekes Elfa Distrelec. Tokiais atvejais pretenzijos dėl žalos atlyginimo nepriimamos, nebent Elfa Distrelec būtų taip veikusi tyčia arba dėl grubaus aplaidumo.

6.4 Elfa Distrelec pasirūpina užtikrinti skubų pristatymą, jei tik gauna prekes iš savo tiekėjo. Jei dalies užsakymo neįmanoma pristatyti iš karto, likusios prekės pristatomos vėliau, neperskaičiuojant mokesčio už siuntimą.

6.5 Siuntimo ir pakavimo mokesčiai prisklauso nuo užsakymo dydžio, svorio ir pasirinkto pristatymo būdo. 

Imonė

Normalus pristatymo būdas (1-2 dienos) EUR be PVM EUR be PVM EUR be PVM
Užsakymo vertė 0-50 50-100 100+
Pristatymo mokestis 9.95 4.95 0
Ekonomiškas pristatymo būdas (3-5 dienos) EUR be PVM EUR be PVM EUR be PVM
Užsakymo vertė 0-25 25-50 50+
Pristatymo mokestis 7.5 2.5 0

Privatus asmuo

Normalus pristatymo būdas (1-2 dienos) EUR be PVM EUR be PVM
Užsakymo vertė 0-100 100+
Pristatymo mokestis 10.95 0


 

 

6.7 Tam tikriems produktams, kuriuos Elfa Distrelec importuoja iš JAV ir (arba), kurie yra gaminami JAV, yra taikomos JAV ir kitų šalių, eksporto kontrolės taisyklės. Klientas privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi eksporto kontrolės taisyklių, ir įsipareigoja savo sąskaita gauti visus reikalingus eksporto leidimus ir kitus būtinus dokumentus prieš eksportuojant produktus ir (arba) techninę informaciją, kurią jis turi gauti iš Elfa Distrelec.

Klientas taip pat įsipareigoja nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neparduoti, neeksportuoti, nereeksportuoti ir kitaip neperduoti jokių produktų ar informacijos, kuriems taikomos eksporto kontrolės taisyklės, asmenims, įmonėms ar šalims, jei tai pažeistų JAV ar kitų šalių, eksporto kontrolės įstatymus, direktyvas, apribojimus ar nuostatus. Klientas įsipareigoja informuoti visus šių produktų ar techninės informacijos gavėjus apie būtinybę laikytis šių teisės aktų ir direktyvų.

Jei valdžios institucija nesutinka išduoti eksporto leidimo, tai nesuteikia klientui teisės nutraukti sutartį arba pateikti pretenzijas dėl nuostolių atlyginimo. Elfa Distrelec neprivalo išduoti klientui tiekėjo deklaracijos arba ilgalaikės tiekėjo deklaracijos, arba gauti tokią deklaraciją iš savo tiekėjų.

7. Kaina, mokėjimo sąlygos

7.1 Kainos privatiems klientams skirtuose kataloguose yra galutinės kainos su PVM, galiojančios katalogo išleidimo ar publikavimo dieną. Jei po katalogo išleidimo būtų padidintas privalomas PVM, Elfa Distrelec sąskaitoje privalo taikyti didesnį PVM. Verslo klientams skirtuose kataloguose kainos yra pateikiamos be PVM.

7.2 Sąskaitoje šalia kainos be PVM išvardijamos papildomų paslaugų kainos: pakavimo, siuntimo, už pristatymą per 24 val. ir pan., taip pat sąskaitos išrašymo metu galiojantis PVM.

7.3. Elfa Distrelec pasilieka teisę atskirais atvejais atsisakyti priimti tam tikrus mokėjimo būdus, kad apsisaugotų nuo kredito rizikos, ir vykdyti prašomus pristatymus tik iš anksto juos apmokėjus, atsiskaitant grynais pristatymo metu arba iškart apmokant pristačius.

8. Nuosavybės teisių išlaikymas

Elfa Distrelec išsaugo nuosavybes teisę į visas tiekiamas klientui prekes, kol už pristatytas prekes visiškai atsiskaitoma. Susitarta, kad, kai Elfa Distrelec keičia prekę pagal garantiją, keičiamos prekės nuosavybė tarpusavio mainais pereina iš kliento Elfa Distrelec arba atvirkščiai, tuo momentu, kai Elfa Distrelec gauna kliento atsiųstą prekę arba, kai klientas iš Elfa Distrelec gauna pakaitinę prekę.

9. Garantija

9.1 Elfa Distrelec užtikrina, kad produktas neturi medžiagos defektų arba nepriklauso kitam klientui, asmeniui ar įmonei perdavimo momentu.

9.2 Jei pristatytos prekės turi akivaizdžių matomų medžiagos ar gamybos defektų, kurie apima ir apgadinimą gabenant, privalote pranešti Elfa Distrelec apie tokius defektus per 10 (dešimt) dienų. Apie slaptus defektus turi būti pranešta per tą patį laikotarpį, skaičiuojant nuo jų pastebėjimo dienos. Antraip Elfa Distrelec įsipareigojimai pagal garantiją negalioja.

9.3 Naujoms prekėms taikoma dviejų metų garantija. Prekėms, kurios atitinkamuose produktų pasiūlymuose yra pažymėtos kaip atnaujintos ir (arba) prekės iš ekspozicijos, taikoma 12 mėnesių garantija. Garantijos laikotarpis prasideda nuo dienos, kai klientas gauna konkrečią prekę.

9.4 Jei nustatoma, kad prekė turi defektų, klientas gali reikalauti defektą ištaisyti. Jei vykdant remontą defekto ištaisyti nepavyksta, net po antrojo bandymo, klientas turi teisę prašyti pristatyti prekę be defektų arba sumažinti pirkimo kainą, arba turi teisę nutraukti sutartį.

9.5 Dėl bet kokių pretenzijų dėl žalos, susijusios su prekių defektais, atlyginimo, vadovaujamasi galiojančiais teisės aktais.

9.6 Išankstinė bet kokių pretenzijų pagal garantiją sąlyga, kad bet koks defektas nebūtų kilęs dėl netinkamo naudojimo ar per didelės įtampos. Jei defektas nustatomas praėjus 6 mėnesiams nuo prekės perdavimo, klientas turi pateikti įrodymą, kad prekė turėjo defektų perduodant riziką. 

10. Atsakomybė

10.1 Elfa Distrelec prisiima visišką atsakomybę, jei nuostolių ar žalos priežastis yra netyčinis arba dėl grubaus aplaidumo kilęs Elfa Distrelec arba vieno iš jos teisėtų atstovų ar Elfa Distrelec pagalbinių įmonių įsipareigojimų pažeidimas. Antraip, tiek, kiek tai leidžia įstatymai, atsakomybė neprisiimama.

10.2 Minėti atsakomybės apribojimai netaikomi gyvybės, kūno ir sveikatos pažeidimams, defektui, prisiėmus garantiją už produkto savybes, ir apgaulingai paslėptiems defektams.

10.3 Duomenų praradimo atveju Elfa Distrelec prisiima atsakomybę tik tuo atveju, jei buvo tyčia arba dėl grubaus aplaidumo pažeisti įsipareigojimai, ir tik tada, jei yra įrodymų, kad jūs, kaip klientas, reguliariai kūrėte atsarginę duomenų kopiją bent kartą per dieną.  Atsakomybė už duomenų praradimą apribojama iki duomenų atkūrimo išlaidų, kai yra galimybė naudoti atsarginę kopiją.

11. Galiojanti teisė

11.1 Elfa Distrelec ir klientų teisiniai santykiai ir atitinkamos verslo sąlygos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Netaikoma JT konvencija dėl sutarčių dėl tarptautinio prekių pardavimo1988-04-11.

12. Kita

12.1 Klientas neturi teisės į priešpriešinį reikalavimą arba prekės pasilikimą, nebent pretenzija būtų neginčijama arba pripažinta galiojančia teismo nutartimi.

12.2 Jei šios sutarties atskiros nuostatos iš dalies arba visiškai taptų negaliojančios arba atitinkamai prarastų savo teisinį galiojimą, tai neturėtų įtakos likusių sutarties dalių galiojimui.

12.3 Mūsų paskelbtas katalogas / interneto svetainė ir visas jų turinys, labiausiai tekstai, nuotraukos ar kita grafinė medžiaga arba iliustracijos, taip pat bet kokia programinė įranga ir prekių ženklai, patentai bei naudingieji modeliai yra visi saugomi nuo neteisėto panaudojimo pramoninėmis nuosavybės teisėmis, labiausiai galiojančios autorių teisės, vardo ir atvaizdo teisės, prekių ženklai arba naudingieji modeliai. Norint ne tik ieškoti ir pirkti prekes, bet ir naudoti jas kitais tikslais, reikia gauti mūsų išankstinį rašytinį sutikimą, arba, jei atitinkamos teisės mums nepriklauso, reikia gauti išankstinį rašytinį teisėto savininko leidimą.

12.4 Mes pasiliekame teisę bet kada keisti savo interneto svetainę, taisykles, sąlygas, įskaitant ir šias pardavimo sąlygas. Jūsų užsakymui taikomos bendrosios nuostatos ir sąlygos, galiojančios užsakymo pateikimo metu, išskyrus tuos atvejus, kai šias nuostatas reikia pakeisti dėl įstatymo ar vyriausybės potvarkio (tokiu atveju pakeitimas galioja ir ankstesniems jūsų užsakymams).

12.5 Visi ginčai kylantis dėl kliento ir Elfa Distrelec sutarčių, bei susitarimų susijusių su sutarčių sudarymu ir vykdymu, sprendžiami tarpusavio derybų būdu. Nepasiekus susitarimo derybų metu ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pardavėjo buveinės vietą. Sutartims taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Atnaujinta: 2014-05-22